Contractacions

/Contractacions
Contractacions 2018-07-26T09:46:39+02:00

Personal contractat en CCV actualitzat a 31 de març de 2018

Noves contractacions

» El procés de selecció per a la contractació de la Secretaria de Feminismes ha conclòs i la persona seleccionada és la que ha obtingut major puntuació després de l’aplicació del barem i les entrevistes, que les seues inicials són MGS.

» En aquest dossier pots veure l’avaluació de totes les candidatures rebudes dins de termini per ordre d’arribada