HORITZÓ 2019 2018-04-22T11:10:34+00:00

HABITATGE

Incentivar la cessió temporal d’habitatge buit de xicotets propietaris per al seu ús com a lloguer social garantint als propietaris el cobrament del lloguer per part dels arrendadors i bonificant el 100% d’impostos vinculats a l’habitatge.

TURISME

Frenar l’extensió descontrolada d’allotjaments turístics diferenciant entre el lloguer turístic esporàdic del professional. Seran les i els veïns de l’edifici els qui podran decidir si alberguen un allotjament turístic. A més s’augmentaran els recursos per a perseguir els allotjaments il·legals i es crearan Planes Especials Urbanístics que puguen declarar zones turísticament saturades.

RENOVABLES

Engegar plans de formació integrals per a reorientar la contractació de les persones aturades provinents de la construcció cap a la millora de les eficiència energètica en habitatges i immobles.

AUTÒNOMS

Realitzar les reformes legislatives necessàries que establisquen l’obligatorietat d’aplicar als falsos autònoms el conveni col·lectiu que regisca en el seu sector d’activitat. A més es millorarà la política d’incentius fiscals en el tram *autónomico de l’IRPF per als nous autònoms, per a la creació d’ocupació i el seu manteniment en el temps.

IGUALTAT RETRIBUTIVA

Certificat de Garantia d’Igualtat Retributiva expedit per la Generalitat per a aquelles empreses que asseguren la igualtat retributiva i engegada d’un Observatori Permanent per la Igualtat Retributiva en si de *Podem per a avançar en aquest camp juntament amb experts i altres actors socials.

SERVEIS PÚBLICS

Reduir les llistes d’espera en la sanitat pública és un objectiu del *Botànic que ha de complir-se abans de finalitzar la legislatura. També es *debera garantir en els pròxims pressuposats la gratuïtat de l’educació de 0 a 3 anys i serà obligatòria incloure aules per a aquestes edats en el pla de construcció de nous col·legis.

REGENERACIÓ

Modificació de l’aquest Estatut d’Expresidents per a eliminar privilegis per a *expresidents del Consell, reforma del Consell *Jurídic *Consultiu per a assegurar la seua independència. En la reforma de la Llei Electoral hem proposat la rebaixa el llistó d’entrada a un 3%, evitar acumulació de càrrecs, assegurar la paritat en les llistes electorals i estimular les primàries en els partits.

DIPUTACIONS

Emplaçar al Consell al fet que present amb urgència una proposta de reforma de Llei Bases del Règim Local de la Comunitat Valenciana per a superar les Diputacions i apostar pel *municipalismo, tal com estableix el Pacte del *Botànic.

AIGUA

Subvencionar el cost de l’aigua dessalada para, almenys, igualar el seu preu al de l’aigua en el mercat lliure. A més, instar a la remunicipalizació del servei d’aigua potable per part dels Ajuntaments per a garantir la transparència i la qualitat en la seua gestió.

FERROCARRILS

Esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat per a garantir les inversions en la xarxa ferroviària de Rodalies. Cal garantir inversions per a modernitzar la línia C3 entre València i Utiel, evitar l’abandó del tram Xàtiva-Alcoi, garantir l’eficàcia del servei entre València-Castelló-Vinaròs i la línia Alacant-Múrcia. A més és imperatiu abordar la reivindicació històrica del tren de la costa construint el tram Gandia-Dénia.

CULTURA

Pla de mesures urgents per a incentivar la producció, distribució i la creació artística, musical, teatral i cinematogràfica, amb dotacions pressupostàries que contribuïsquen a consolidar projectes a la Comunitat Valenciana. També es crearà un Pla de Dinamització d’Espais en Desús per al seu aprofitament per a finalitats culturals en col·laboració amb els ajuntaments.