Senat 2018-04-18T14:49:55+00:00

Designació territorial

Pilar Lima Gozalvez
Pilar Lima Gozalvez

Comisions

 • SECRETÀRIA SEGONA. COMISSIÓ D’IGUALTAT.

 • PORTAVEU. COMISSIÓ DE REGLAMENT.

 • VICEPORTAVEU. COMISSIÓ D’EDUCACIÓ I ESPORT.

 • VICEPORTAVEU. COMISSIÓ D’IGUALTAT.

 • VOCAL. COMISSIÓ MIXTA DE CONTROL PARLAMENTARI DE LA CORPORACIÓ RTVE I LES SEUES SOCIETATS

València

Ferran Martínez Ruiz
Ferran Martínez Ruiz

Comisions

 • PORTAVEU. COMISSIÓ D’ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

 • PORTAVEU. COMISSIÓ D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

 • PORTAVEU. COMISSIÓ DE PRESSUPOSTOS

 • VOCAL. COMISSIÓ MIXTA PER A les RELACIONS AMB EL TRIBUNAL DE COMPTES

Alacant

Vicenta Jiménez García
Vicenta Jiménez García

Comisions

 • SECRETÀRIA QUARTA. COMISSIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES

 • PORTAVEU. COMISSIÓ D’ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

 • PORTAVEU. COMISSIÓ DE PETICIONS

 • VICEPORTAVEU. COMISSIÓ DE SUPLICATORIS