Unides Podem reclama la reforma de la llei d’estabilitat pressupostària perquè s’ajuste a la realitat de la Comunitat Valenciana

Unides Podem ha presentat una proposició no de llei en Les Corts Valencianes en la qual reclama la reforma de la llei d’estabilitat pressupostària perquè s’ajuste a la realitat concreta del territori valencià, al mateix temps que sol·licita al Govern Central que reconega el deute històric derivat de l’infrafinançament.
El portaveu d’Economia d’aquest grup parlamentari, Ferran Martínez, ha recordat que la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que les administracions públiques, independentment de les seues realitats de finançament concretes, han de tindre un endeutament màxim del 60% del PIB (un 13% del PIB per al conjunt de les Comunitats Autònomes) i un dèficit estructural igual o inferior al 0,4% del PIB per a l’any 2020, al mateix temps que obliga les diferents administracions públiques a establir un sostre de despesa.
El compliment dels objectius d’estabilitat fixats per la llei es tenen en compte per a les emissions de deute, les concessions de subvencions i la subscripció de convenis entre Comunitats i l’Estat central. De la mateixa forma, l’incompliment d’aquests i l’assumpció de les sancions es fan per part de l’administració pública corresponent-li la possibilitat d’intervenció al govern central.
La Comunitat València, ha incidit el diputat, “arrossega un deute històric d’aproximadament 20.000 milions d’euros amb l’Estat central”. “Aquest deute històric i l’infrafinançament.a la qual s’ha sotmés al conjunt de la societat valenciana són les principals causes dels desajustaments estructurals del conjunt del finançament valencià, que impliquen l’activació d’un cercle econòmic viciós del qual no podrem eixir sense una reversió global del conjunt d’eines i institucions que segueixen aquestes inèrcies històriques”.
Segons Martínez, “el primer pas és ajustar la Llei d’Estabilitat Pressupostària a la realitat concreta del territori valencià, perquè la seua aplicació no perjudique encara més la precària situació de les finances de la Generalitat Valenciana. Les lleis han de treballar per a millorar les condicions objectives del desenvolupament econòmic i social del país on s’apliquen”.
Per això, el parlamentari reclama la reforma de la la Llei d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera de tal forma que els objectius individuals d’estabilitat pressupostària i de deute públic de les Comunitats Autònomes queden vinculats a criteris objectius derivats del context social, econòmic i financer de cadascuna d’elles i perquè es permeta aprovar línies de crèdit extraordinaris a les Comunitats Autònomes amb problemes de finançament sense que aquests estiguen sotmesos a les restriccions i els controls derivats de l’aplicació de la llei.

2019-10-08T12:54:11+02:00 dimarts, 8 Octubre, 2019|